Hoppa till sidans innehåll

Barn & Ungdom


OK Ravinen har en av Sveriges mest omfattande verksamheter bland orienteringsklubbar. Vårt helt unika koncept med gemensam aktivitetsplan för de minsta som "går på orientering" och dem som springer VM på TV, och alla däremellan, är mycket populärt och givande för alla kategorier.

Ravinens hemsida ravinen.org speglar detta genom en gemensam aktivitetskalender och gemensamma nyhetsytor. Bara denna sida och systersidorna som i korthet presenterar Elit och s.k. Orienterare är gruppspecifika sidor (och de visar endast statisk information). Resten är gemensamt. Tillkommer sociala medier, mejl, och samtal förstås men det är bara som fingranulär förlängning av hemsidans innehåll.
Vill du börja orientera?
Alla är välkomna att träna och tävla med oss, oavsett ambitionsnivå. Vi vill dock helst att helt nya barn ska fylla minst 7 år det år som de börjar med orientering.

Nya barn/ ungdomar är alltid välkomna att prova på orientering under säsongen. Vi kommer att slussa in dig i lämplig grupp.
 
Kontakta oss via e-post; This is a mailto link och This is a mailto link

Barn- & Ungdoms-verksamhet

OK Ravinen bedriver en kontinuerlig verksamhet för alla intresserade barn och ungdomar mellan 7 - 16 år. Verksamheten följer den så kallade ”Utbildningstrappan” och genomförs i olika grupper vilka utgår ifrån barnens ålder och orienteringskunskaper.

GRÖN
7 – 8 år
Lättast
VIT
9 – 10 år
Lätt
GUL
11 – 12 år
Medel
ORANGE
13 – 14 år
Medelsvår
15-grp (VIOLETT)
15 – 16 år
Svår

Se utförlig beskrivning av den sk. ”utbildningstrappan”, de tillhörande banbeskrivningarna, tävlingsklasserna och orienteringsmomenten i slutet av denna sida.

Målsättning

Den övergripande målsättningen med OK Ravinens barn- och ungdomsverksamhet är:
· Att bedriva en attraktiv, rolig och kvalitativt god verksamhet, som resulterar i nya duktiga orienterare som kan föra OK Ravinens tradition vidare som elitklubb.
· Att kunna erbjuda ungdomar en spännande och meningsfull fritidsaktivitet där gemenskap och socialt umgänge är nyckelord. Och ledarskap och teknologi om man så vill.
· Att bidra med kontinuerlig påfyllning av nya orienteringsungdomar och aktivt arbeta för att behålla de som redan är i verksamheten, allt för att inga glapp i åldersfördelningen skall uppstå.

Mål under året

Målet med årets barn- & ungdomsverksamhet är:
 • OK Ravinen skall kunna ställa upp med två lag i varje klass på DM-stafetten i klasserna HD12 – HD16
 • OK Ravinen skall sammantaget vara Stockholms främsta ungdomsklubb UP, DM-ungdomsklasser och Ungdomsserien

Träningar

Vi tränar året runt. Under hela året utgår våra ”Torsdagsträningar” från Ravinenstugan och våra ”Tisdagsträningar” från olika platser runt Stockholm. Under vinterhalvåret tränar vi även styrka och smidighet.

Torsdagar

Vi tränar på torsdagar klockan 18.00 – 19.45 från Ravinenstugan som ligger mittemot Hellasgården, på södra sidan om Ältavägen.
De vuxna och de äldsta ungdomarna tränar löpträning, övriga barn och ungdomar tränar orienteringsteknik .
Efter torsdagsträningen de som vill tillsammans i klubbstugan. Café finns med smörgåsar, kaffebröd, läsk och kaffe/te till självkostnadspris. Det är därför viktigt att man tar med sig ombyteskläder, så att man inte behöver sitta blöt och frusen och fika.
Tisdagar
När man är 13 år och äldre och har orienterat ett tag, kan man även träna orienteringsteknik på klubbens tisdagsträningar. Tisdagsträningarna genomförs på olika platser.

Läger

Som barn & ungdom finns det ett flertal läger du har möjlighet att vara med på.
 • StOF-sommarläger
 • StOF-talangläger
 • USM-läger
Dessutom arrangerar Ravinen varje år en gemensam ”Klubbresa” till något distrikt lite längre bort för deltagande i ett flertal individuella stortävlingar.
Vi arrangerar också gemensamma resor för deltagande i olika lagtävlingar (stafetter/budkavlar):
 • Måsenstafetten (Södermanland)
 • Rånässtafetten (Uppland)
 • Stigtomta (Södermanland)
 • 10-mila (Falun)
 • Ungdomens 10-mila (Västergötland)
 • Ungdomens Jukola (Finland)
 • Melkers Minne (Södertälje)
 • Österåkerkaveln (Stockholm)
 • Daladubbeln (Dalarna)

Upptaktsträff

I mitten av mars startar vi upp vårsäsongen med en klubbgemensam träningsdag.
Avslutning
I slutet av oktober avslutar vi höstsäsongen med en STOR prisutdelning där vi delar ut åtråvärda vandringspris till:
 • Årets ungdom (Skeppet)
 • Årets komet (Pokalen)
 • Flitpriset (Vikingen)
 • Ungdomslistan (Fatet)

Tävlingar

Vi deltar främst med ungdomarna på tävlingar i Stockholmsdistriktet, vid vissa tillfällen reser vi till angränsande distrikt.  Det finns olika nivåer av svårighet vid tävlingar. Prata med din ungdomsledare så hjälper hon/han dig att välja svårighetsgrad och klass.
Orienteringstävlingar kan anordnas som:
• Dagtävling
• Nattävling, eller
• Kombinerad dag- och nattävling
 ..i följande distanser..
• Sprintdistans
• Medeldistans
• Långdistans, eller
• Ultralång distans
Tävlingen kan genomföras enskilt (individuellt) eller i lag (stafett/budkavle).
Alla ungdomar får ett aktivitetsprogram vår och höst som anger vilka tävlingar som vi tänker delta på.

StOF’s Ungdomsserie

Stockholms Orienteringsförbunds (StOF’s) Ungdomsserie är en lagtävling där både resultat och stort deltagande premieras. Ungdsserien genomförs i tre steg. Först två kretstävlingar, sedan en regionstävling och avslutningsvis en finaltävling. Deltagande klubbar får poäng för varje deltävling. Poängen tar de mesig till den avslutande finalen.
Vid kretstävling möts tre – fem närliggande klubbars. Vid den regionala tävlingen möts klubbarna kretsarna Söder eller Norr (om Slussen), och vid finalen möts alla barn och ungdomar på ett och samma ställe.

StOF’s Ungdomspristävlingar

StOF’s Ungdomspris (UP) är en tävling för Stockholms ungdomar i klasserna HD 12 - 16. Elva tävlingar ingår, varav fem tävlingar räknas. Poängen erhålls endast i den klass man normalt tävlar.

Klubbmästerskap ungdom

Vi har klubbmästerkap enligt följande:

 • Sprint-KM sker på sprint-DM, normalt i början av maj
 • Medel KM sker på höstsamlingen av ungdomsserien, normalt i slutet på augusti
 • Lång-KM arrangerar vi som ett eget arrangemang. Läs hemsidanför information
 • Natt-KM arrangerar vi i samband med en ungdomsnatt eller som ett eget arrangemang, i september eller oktober.

Prata med era ungdomsledare för mer detaljer.

 Anmälning till tävling

Aktuellt program, med alla tävlingar som arrangeras över hela landet, hittar du via Eventor (eventor.orientering.se ).  Tänk på att anmälningstiden ofta går ut 14 – 7 dagar före tävlingen.Det går bra att anmäla sig på plats också, men då bara i så kallade ”Öppna klasser”.
Dina inloggningsuppgifter till Eventor får du först efter att du blivit medlem och betalat din medlemsavgift.
Kontakta din gruppledare om du behöver hjälp! Det kan vara svårt att välja rätt klass i början.

Medlems- & Tävlingsavgift

 Vi ahr en medlemsavgift för alla  som täcker träningar och ungdomsserien. För de som tävlar på allasorters arrangemang tar vi ut en tävlingsavgift. Se information om medlemskap för senaste informationen.
Som nybörjare så får du gratis testa tre träningar i följd.
 
Försäkring
Som medlem i OK Ravinen är du INTE försäkrad mot olycksfall under träning och tävling. Ta reda på om du redan har ett tillräckligt eget försäkringsskydd eller om det behöver kompletteras.

Aktuell information

Ta för vana att alltid läsa informationen på Ravinens hemsida ravinen.org. Här hittar du alltid aktuell information om klubbens verksamhet; kalendern, nyheter, notiser etc.
Efter det att man blivit medlem får man via e-post sina egna inloggningsuppgifter. Med dessa kan du logga in dig på klubbens hemsida för att läsa medlemsmatrikeln, läsa styrelseprotokoll, anmäla sig till tävlingar,  m.m.
E-post används väldigt ofta för att informera och uppmärksamma alla om olika aktiviteter.
Som medlem så ändrar du enkelt dina kontaktuppgifter genom att logga in på klubbens hemsida. Den gamla adressen kan finnas kvar i adresslistor hos de olika ungdomsledarna, så informera även din gruppledare.

Utrustning

OK Ravinen har enhetliga tävlings- och träningskläder till försäljning till självkostnadspris. Läs om klubbkläder på hemsidan.
Egen kompass och orienteringsskor köper du lämpligen i samband med någon tävling, från OL-Specialisten på Kungsholmen i Stockholm eller via någon webshop. Diskutera med din ledare vilken typ av kompass och skor som är lämpliga (gymnastikskor duger gott första året).

Ekonomi

Egna arrangemang

Genomförandet av egna tävlingsarrangemang är den enskilt största inkomstkällan för OK Ravinen. Det är därför viktigt att alla som kan hjälper till vid dessa arrangemang. Klubbens policy är att endast barn & ungdomar t.o.m. 16 år får delta i tävlingen, övriga ska hjälpa till.
OK Ravinen arrangerar:
 • Ravinträffen – vår/höst varje år
 • 3-kvällars – juni/juli varje år
 • Något DM – omkr vart 3:e år
 • Någon av StOF's Ungdomsserietävlingar vart 2:a år
 • 25-manna – oktober vart 5:e år (hjälper till med ngn uppgift varje år)
 • Hammarby Hill XC  (MTB-cykeltävling) – september varje år
 • Stockholm Rogaining – november varje år

Sponsring

Sponsring  är alltid välkommen. Vi samarbetar gärna med företag och privatpersoner. T.ex. annons på vår hemsida, på våra klubbkläder, i samband med våra egna arrangemang .

Avgifter

Ungdomskommittén tar ut avgifter för att täcka en del av utgifterna vid särskilda aktiviteter. Målsättningen är dock att subventionera dessa aktiviteter så långt det är möjligt så att det blir en rimlig kostnad för deltagarna.

Naturpasset

Naturpasset är ett sätt att motionera med orientering. I naturpasset ingår en karta med ett stort antal kontroller inritade och kontrollerna sitter ute hela sommarhalvåret och man kan i egen takt lägga upp en bana och springa. Information hittar du på svenska orienteringsförbundet hemsida www.orientering.se 

Resor/ transporter

Föräldrarna ansvarar för transporter till våra ordinarie träningsplatser. Generellt försöker vi att åka tillsammans och fylla de bilar som åker till tävling och träningar utanför Stockholmsdistriktet.
Om du vill samåka med någon annan ska du vara beredd på att betala 5 kr/mil direkt till föraren.
Särskilda anvisningar avseende reseersättning ges i samband med inbjudan/PM till respektive aktivitet.

Ravinenstugan

Hyrdes förut ut till inte bara medlemmar utan även allmänhet, men nu har vi så omfattande verksamhet att det inte längre går att få plats med det i kalendern.

Torsdagsfika

Som medlem i klubben har man ansvaret arrangera "Torsdagsfikat" i anslutning till ”Torsdagsträningen” tillsammans med andra medlemmar.
 
Utbildningstrappan
Banbeskrivning
Orienteringsmoment
 
A. Kartförståelse, passa kartan. Kartans färger, de vanligaste karttecknen. 
Grön bana

Banan skall läggas i terräng med tydliga och sammanhängande planbildsdetaljer, vägar, stora stigar, byggnader, öppen mark osv.

Kontrollerna ska alltid placeras på ledstången och endast vara kvittenspunkt på att löparna följer det självklara vägvalet.

Kontrollföremålen kan utgöras av stigkrökar, vägförgreningar, ledningsstolpar, byggnader osv.

Inskolning, U1
K1. Lätt ledstångsorientering, given riktning   
Given riktning är tydliga, entydiga och lättframkomliga ledstänger till exempel väg, stig och kraftledning. Det finns bara en given riktning som att t.ex. följa ett elljusspår. 
 
 
 
B. Passa kartan med hjälp av terräng och kartpassare. 
 
C. Handgrepp, vikning, tumgrepp, kartpassare, kontrollkort, stämpelteknik. 
K2. Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte vid kontroll 
Tydliga, entydiga och lättframkomliga ledstänger, t.ex väg, stig, kraftledning . Ledstångsbyte vid kontroll. 
 
D. Känna till och orientera efter entydiga ledstänger. 
 
E. Känna till hur start, kontroll och mål markeras. Framförhållning, tänka framåt. Vara uppmärksam på ledstångsbyte. 
K3. Lätt ledstångsorientering, ledstångsbyte på sträckan 
Tydliga, entydiga och lättframkomliga ledstänger som t.ex. väg, stig, kraftledning och åkermark. Ledstångsbyte på sträckan. 
 
F. Mer kartteckenkunskap. Andra typer av ledstänger. 
 
G. Enkel vägvalsbedömning, kort eller lång väg. 
Vit bana

Terrängvalet ska vara samma som för grön bana, dvs. tydliga och sammanhängande planbildsdetaljer, vägar, stora stigar, öppen mark, byggnader osv.

Kontrollerna ska endast markera avslutningen på en sträcka och övergången till en ny. Därför ska kontrollföremålen vara lättidentifierade och tydliga.

Utöver kontrollpunkterna på grön bana kan exempelvis stenar, branter och staket förekomma som kontrollpunkter.

D/H10, U2, Öppen1
K4. Kontroll vid sidan av ledstång
Tydlig kontroll vid sidan av ledstången med en vertikal utsträckning ovanför markytan t.ex. en sten, brant eller ett hus.
 
 
 
 
 
H. Vara uppmärksam på mindre tydliga ledstänger. 
K5. Svårare ledstångsorientering 
Mindre tydliga, entydiga ledstänger t.ex. en liten stig, dike, gränser mellan skog och mark. 
 
 
I. Vara uppmärksam på terrängföremål bredvid ledstång. 
K6. Gena över öppet område mot säker uppfångare
Gena och snedda från ledstång där man ser både ledstången man lämnar och den man skall till. Avstånd ca 100 m. 
 
 
J. Gena och snedda, mindre än 100 m 
V1. Enbart längdbedömning
Löpvägarna består av tydliga och lättframkomliga ledstänger av samma typ och med ungefär samma längd och framkomlighet. 
 
 
 
 
 
 
K. Kompass, styrtekik mindre än 300m mot tydlig ledståg. 
Gul bana

 
Gul bana kan föreläggas till något svårare terräng, men framkomligheten ska fortfarande vara god.

Terrängen bör bestå av ett sammanhängande system av vägar, stigar, staket, vattendrag, öppenmark och liknande.

Kontrollpunkterna kan utgöras av svårare terrängföremål, t.ex. högst uppe på en mycket tydlig höjd, men måste alltid föregås av en tydlig utgångspunkt.

En säker uppfångare ska finnas bakom kontrollen.

 
D/H12, U3, Öppen2, Öppen3
 
K7. Gena mot säker uppfångare
Gena och snedda från ledstång där man vid något tillfälle inte ser någon av ledstängerna. Avstånd ca 100-200 m. Nästa steg blir korta sträckor mot tydlig ledstång. Avstånd 150-300 m beroende på terräng och sikt.
 
 
K8. Lätt grovorientering mot säker uppfångare
Korta sträckor mot mindre tydlig ledstång. Avstånd 150-300 m beroende på terräng och sikt. 
 
L. Höjdförståelse. Stor och liten höjd, högsta punkten. 
 
K9. Lätt kurvbildsorientering
Kontroll på eller vid tydliga, entydiga, höjdformationer t.ex. uppe på höjden. Tänk på uppfångare bakom kontrollen.
 
M. Förståelse av färger och tecken som markerar framkomlighet.
 
N. Kompass- och styrteknik mot kontroll.
K10. Kort finorientering mot tydlig planbildskontroll med säker uppfångare
Korta sträckor max 200 m, mot kontroll med säker uppfångare nära bakom kontrollen, max 50m.  Kontrollen ska vara mycket tydlig och ha en utbredning på ca 30 gånger 30 m eller på annat sättmarkant.
 
V2. Bedömning av längd och löpbarhet
 
 
 
 
 
 
O. Mer höjdformationer. Naturliga ledstänger.
Orange och Röd bana

Terrängen bör vara lättframkomlig, måttligt kuperad och bestå av skogsmark, gärna med inslag av kulturmark.

Skillnaden mellan Orange och Röd bana är i huvudsak att svårframkomlig och tung terräng helt skall undvikas på orange bana.

Terrängdetaljerna ska vara tydliga på både orange och röd bana.

Jämfört med grön, vit och gul bana kan svårare kontrollpunkter användas, t.ex större sänkor, tydliga åsar, höjder och branter.

En säker inläsningspunkt högst 200 m före kontrollen och en tydlig uppfångare bakom ska också finnas.

Orange: D/H14, D45M, D55M, U4, Öppen4

Röd: D/H20M, D/H21M, D/H35M, H45M, Öppen5
K11. Grovorientering över tydliga hållpunkter mot tydlig uppfångare
Långa sträckor, max 600 m mot tydlig uppfångare.
P. Vägvalsbedömning, avstånd, framkomlighet, fartanpassning.
Q. Strukturera, förstora och förenkla kartbilden.
K12. Finorientering mot tydlig kurvbildskontroll med tydlig uppfångare
Kontroller placerade vid höjdformationer, t.ex sänlor och mellan höjder, med tydliga uppfångare nära bakom.
R.  Avståndsuppfattning. Stega mindre än 200 m.
S. Kompass-, styrteknik via hållpunkter
K13. Grovorientering i enkel kurvbild  
T. Förenkla, förstora och förlänga kontroll
U. Vägval. Längre sträckor i kuperad terräng. Bedöma höjd- och nivåskillnader.
V3. Bedömning av längd, löparhet och säkerhet
Löpvägarna kan bestå av svårare ledstänger eller grovorientering via hållpunkter.
V. Svårare men tydliga kontrollpunkter. Kontroller i kurvbilden.
 
 
 
 
 
X. Fartanpassning med hänsyn tillterräng och den egna förmågan. 
Violett bana

All typ av terräng kan förekomma. Mycket fysiskt krävande terräng bör dock undvikas.
Alla typer av kontrollpunkter kan användas.

Jämfört med orange och röd bana ställer violett bana ökade krav på förmågan:
- att sträckplanera, att väga snabbhet mot säkerhet
- att ta kontroller utan tydlig uppfångare bakom. Inläsningsmöjligheterna ska dock finnas inom rimlig avstånd.
- använda rätt teknik vid kontrolltagning

D/H16, Öppen6
K14. Kontrolltagning utan tydlig uppfångare
Korta sträckor mot kontroller i terräng med tydliga detaljer men utan tydlig uppfångare bakom.
 
 
 
Y. Svåra kontrollpunkter i detaljfattig terräng. Få inläsningspunkter. 
K15. Kontrolltagning i detaljfattig terräng
Längre sträckor utan tydlig uppfångare. 
 
Z. Kontroller och sträckor på skrå. 
Blå och Svart bana

Svårigheterna på blå och svart bana ska alltid anpassas till de skickligaste löparnas kunnande, även om orienterare av andra kategorier kan delta.

Ökningen i svårighetsgrad jämförd med tidigare banor består i ..
- att andelen kurvbildsorientering ökar
- att detaljrik terräng och små terrängdetaljer kan, eller ska, utnyttjas.

All typ av terräng kan förekomma. Mycket fysiskt krävande terräng ska dock undvikas på blå bana.

Blå: D50, D55, D/H60, D/H70, D/H75, Öppen7

Svart: D/H18, D/H20, D/H21, D/H35, D/H40, D/H45, H50, H55, Öppen 8, Öppen9
K16. Grovorientering i svår kurvbild
Både skarpskuren terräng och svåra sluttningar 
 
Å. Använda rätt teknik vid rätt tillfälle. Taktiskt tänkande. 
 
K17. Fin orientering i detaljrik terräng  
 
Ä. Svåra vägval 
 
V4. Svår vägvalsbedömning
 
Ö. Genomskåda banläggaren 
 
Uppdaterad: 08 MAJ 2018 23:11
Skribent: Ola Kåberg

Postadress:
OK Ravinen - Orientering
Box 4033
13104 Nacka

Besöksadress:
Ältavägen 110
13133 Nacka

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

 

minnaprapatklinik.se

Klubbkläder

AB Gevert Bergman Bygg & Co

Botkyrka Buss

Kallur Konsult

Forum Fastighetsekonomi AB

Actic 

performiq 


25-manna

 

Hammarby Hill

 

Trailrunning i mörker med obanade inslag - drömmen