Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte lör 20 feb

31 JAN 2021 09:48
Alla medlemmar i OK Ravinen välkomnas till årsmöte den 20 februari
 • Uppdaterad: 31 JAN 2021 09:48

Plats: Digitalt möte Microsoft Teams (länk till mötet kommer finnas bland lösenordsskyddade underlagen i länken längst ner på denna sida samt via mailutskick och på begäran kan den tillhandahållas av ordförande)

Tid: lördag 20 februari 2021, kl. 13.00

(i ett tidigare utskick stod fel datum, men det är lördag 20/2 som gäller)

 

Förslag till föredragningslista årsmöte:

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
 13. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 14. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
 15. c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
 16. d) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 17. e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
 18. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Hur funkar årsmötet?

Detta år blir det ett digitalt årsmöte på grund av corona-restriktionerna, och styrelsen har valt att hålla mötet via mötesverktyget Microsoft Teams (samma som användes vid klubbmötet nov-20). Vid val och omröstningar under mötet kommer vi att använda en omröstningsfunktion via Teams. Detta kommer vi att gå igenom i samband med mötet så att alla vet hur det fungerar.

 

Ett årsmöte är klubbens högsta beslutsfattande organ och skall hållas i demokratisk anda. Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av klubbmöte/årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet (dvs. 24 januari 2021). Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

 

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Mer information

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Dessa handlingar kommer att finnas publicerade på Ravinens hemsida i samband med notis om inbjudan till årsmötet.

 

Varmt välkomna, hälsar OK Ravinens styrelse

Om ni har några frågor inför mötet är ni välkomna att kontakta Ravinens styrelse via mail:

e-kansli(at)ravinen.org 

 

Dokument som underlag till årsmötet

(kommer laddas upp på denna länk senast 13 februari, kräver inloggning med ditt IdrottOnline-konto)

- Verksamhetsberättelse 2020

- Ekonomisk årsrapport/årsbokslut 2020

- Revisionsberättelse 2020

- Verksamhetsplan 2021

- Budget 2021

 

- Motioner och styrelsens förslag (har inte inkommit några detta år)

- Valberedningens förslag till styrelse och förtroendevalda personer

 

- Mer information om digitala möten via Teams

- Protokoll från årsmötet 2020 (föregående år)

 

Skribent: Anette Önerud
Epost: Adressen Gömd

 

 

Ravinen by Night

Postadress:
OK Ravinen - Orientering
Box 4033
13104 Nacka

Besöksadress:
Ältavägen 110
13133 Nacka

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

 

Min Naprapatklinik

AB Gevert Bergman Bygg & Co

 

Actic 


25-manna

 

Hammarby Hill

 

Trailrunning i mörker med obanade inslag - drömmen