Hoppa till sidans innehåll

I OK Ravinen bestämmer vi tillsammans

16 DEC 2021 21:15
Årsmöteskallelse har skapats. Demokrati är bland det vackraste vi har. Styrelsen har planerat årsmötet till den 19 februari klockan 13 i Ravinenstugan och välkomnar alla medlemmar.
 • Uppdaterad: 16 DEC 2021 21:15

Kallelse har skickats ut via mejl och samma innehåll har publicerats i Aktivitetskalendern så att den finns nära till hands fram till mötet. Även här en kopia av innehållet:

Plats: Ravinens klubbstuga 

(digital medhörning via Teams-länk möjlig, länk kan även fås genom att maila e-kansliet.)

Tid: lördag 19 februari kl.13 (brukar ta ca 2 timmar) 

Boka datumet redan nu!

Tips! Passa på att springa långpasset på förmiddagen - vi ordnar lättare lunch/fika från kl.12 i stugan.

 Dokument och andra länkar kommer finnas på denna sida senast två veckor före mötet (kräver inlogg)

Förslag till föredragningslista årsmöte:

  1. Fastställande av röstlängd för mötet.
  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av föredragningslista.

   

  1. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  2. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  4. Fastställande av medlemsavgifter.
  5. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

   

  1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
   1. Motion angående prioritering av tävlingar och stafetter
  2. Val av
  3. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
  4. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  5. c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
  6. d) en revisor jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  7. e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
  8. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

Vid frågor om val av styrelse och andra ansvarsroller, kontakta valberedningen genom Lars Klasson, eller styrelsen genom Anette Önerud.

_______________________

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Varmt välkomna, hälsar OK Ravinens styrelse

Om ni har några frågor inför mötet är ni välkomna att kontakta Ravinens styrelse via mail:

e-kansli(at)ravinen.org 

 Dokument och andra länkar kommer finnas på denna sida senast två veckor före mötet (kräver inlogg)

Skribent: Ann Bergman
E-post: Adressen Gömd

Aktivitetskalendern är alla medlemmars kalender och den innehåller allt förutom alla möten mellan ledarna

Nyhetsspalterna speglar sådant som är nytt i Ravinensfären, t.ex. en nyrenoverad klubbstuga, ett nytt tävlingsresultat, eller en ny inbjudan i Aktivitetskalendern

Mejl och SMS används som målgruppsanpassad guidning om den info som finns på denna webbsida

Kansliet This is a mailto link är din inkanal till föreningen oavsett om du är medlem, klubbledare eller övrig

Sociala medier använder Ravinen för att synas mer både riktat till medlemmar och till andra

Instagram

Twitter

Facebook

Facebookgrupper

Postadress:
OK Ravinen - Orientering
Kåberg, Turingevägen 148B
12543 Älvsjö

Besöksadress:
Ältavägen 110
13133 Nacka

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link 

nedladdning.png

AB Gevert Bergman Bygg & Co 

Actic 

25-manna