Begrepp

Några grenspecifika begrepp och innebörd av ord

Ungdom - Åldern upp t.o.m. 16 år. Tävlingsklasserna D eller H 10, 12, 14, 16

Junior - Åldern 17-20 år. Tävlingsklasserna D eller H 18 resp. 20. Gäller alltså det år man fyller.  Ravinens träningsår startar dock 1 november och då kliver alla upp till nästa år

Senior - Åldern 21-34 år. Tävlingsklass D eller H 21. Om man är tävlingsorienterare är det här man har sin topp

(Veteran) - det ordet används mycket sällan men motsvarar ungefär 35 år och uppåt. Dock vanligt att 35-45-åringar "går ner" i 21-klassen och dessa betraktar vi som "seniorer". Tävlingsklasserna i D och H med femårsintervall fr.o.m. 35 och uppåt

Eventor - Orienteringens IT-applikation på webben för info om och anmälan till tävlingar (eventor.orientering.se). IT-lösningen är även såld till några andra länder

Oringen - Jättekänd årlig tävling med fem etapper (fyra vanliga tävlingar och en jaktstart) och 15-25 tusen deltagare. Olika platser men alltid vecka 30. Finns en hel del special t.ex. eget anmälningssystem

10mila - Jättekänd stafett som det är oerhört mycket ståhej kring

Jukola - Som 10mila fast ännu fler deltagare och i Finland

25-manna - Känd stafett med ca 10 tusen deltagare. Ravinen är med i gruppen av arrangörsföreningar

Följa upp  - Vanligt begrepp för att beskriva en träningsform där en ledare eller utsedd person följer tätt efter en adept och observerar hur denne agerar på en bana, för att efteråt gå igenom banan och ge feedback. Coachingen kan även ske direkt medan man springer, både reaktivt och proaktivt

Skugga (verb) - förälder eller ledare följer med ett barn på sin bana bana på träning eller tävilng (!) för att barnet ska känns sig tryggt. Behöver inte innehålla någon coaching men kan förstås göra det, och då blir begreppet synonymt med "följa upp"

Stämpla - Ordet hänger kvar från förr men numera sker det ju elektroniskt, dvs det handlar om hur man samlar på sig bevis för att man har varit vid en kontroll

Kontroll - Ordet hänger kvar från förr, men alltså en av de punkter som man (i ordning på en bana) ska passera, och som bevis för detta "stämplar" man

Skärm - Själva tygsaken som är orange och vit

Kontrollpunkt eller kontrollföremål - karttecknet samt den fysiska saken vid vilken kontrollen är placerad

Ringen - Ringen på kartan kring kontrollpunkten

Strecket - Strecket mellan två kontrollpunkter. Ringarna och strecken utgör banan

Bana - Ritas på kartan som startpunkt (triangel), streck, första kontrollen, streck, andra kontrollen, streck, tredje osv... till mål (dubbelring). Idén med tävlingsorientering är att man skyndar sig från triangeln till dubbelringen via enkelringarna. Beroende på vad terrängen tillåter är snabbaste vägen den närmaste, alltså längs "strecket". Tidtagningen på banan från start till mål är det enda kriteriet som används för att sortera en resultatlista. Om man saknar en stämpling eller har stämplat i fel ordning så får man felstämplat och sorteras sist i resultatlistan utan tid, vilket betyder att man är diskvalificerad

Tidsstart eller start - Själva platsen där tidtagningen börjar, då det nästan alltid är 50-150 meter snitsel från tidsstarten till startpunkten, för att man ska få en sträcka att hinna läsa kartan medan man springer till startpunkten. (Ungdomsklasserna får dock titta på kartan/banan vid tidsstarten en minut innan själva tidtagningen börjar)

Teknikträning - Då man tränar orientering genom att springa en bana. Ravinen har nästan aldrig tidtagning på dessa, men däremot Livelox

Livelox - En IT-applikation på webben (livelox.com) med samma ägare (Svenska Orienteringsförbundet) som Eventor och samma lösenord. Där kan man ladda upp sin GPS-rutt efter en tävling eller träning. Ravinens teknikträningar ligger vanligtvis upplagda varvid din rutt och träningsbanan matchas. Alla tävlingar läggs upp i Livelox av respektive arrangör. Ruttanalysen är ett väldigt bra träningsredskap

Tävling - de flesta tävlingar har full klassindelning (från 10-klassen till 85-årsklassen), har individuell start som är lottad per klass, har första starttid kl 10 och sista starttid kanske kring kl 12 men det beror förstås på antal anmälda, i Stockholm vanligtvis 500-1000 anmälda. Info finns alltid i Eventor. Enklast är att fråga någon av våra ledare, eller e-kansli, om detaljer. De flesta tävlingar följer en väldigt inarbetad standard så om man har testat en så kommer man känna igen sig i allt inklusive begreppen

OL - förkortning för orienteringslöpning vilket betyder vanlig orientering till fots. I dagsläget finns även tre andra grenar inom Svenska Orienteringsförbundet. Ravinen pysslar nästan helt och hållet med OL men några medlemmar deltar i MTBO och ibland händer det att någon deltar i SkidO eller PreO

SOFT - förkortning för Svenska Orienteringsförbundet

STOF - förkortning för Stockholms Orienteringsförbund

UK - förkortning för uttagningskommitté dvs utsedd arbetsgrupp som bestämmer laguppställning till stafetter (baserat på intresseanmälningar från dem som vill deltaga)

Vårdatumstopp - period under våren när OL har avtalat med statlig förvaltning sedan många decennier tillbaka att dra ned på verksamheten i skogen med hänsyn till alla nyfödda djur. T.ex om man funderar på varför det inte är någon stortävling i skogsterräng i Stockholm i slutet på maj eller i juni så är det alltså därför

SI - förkortning för Sportident som är ett företag som tillverkar utrustning för elektronisk "stämpling" till orientering. Bland annat de "pinnar" som man springer med på fingret. SI har en mycket stor marknadsandel i Sverige. Det står alltid i tävlingsinbjudan och tävlings-PM vilken leverantör man använder sig av

Emit - ett företag som tillverkar utrustning för elektronisk stämpling. Inte så stor marknadsandel i Sverige. Om man är ny inom sporten i Sverige kommer det förmodligen ta ganska lång tid innan man kommer i kontakt med något annat än Sportident (SI)

Inbjudan - det dokument om en tävling som publiceras först som innehåller information om tävlingen. På engelska Bulletin #1. Publiceras i Tävlingskalendern i Eventor

PM - det dokument om en tävling som publiceras med alla detaljer om tävlingen som både är nyttig för deltagarna att veta samt obligatoriskt för deltagarna att veta. På engelska Bulletin #n. Publicerar i Tävlingskalendern i Eventor

Tävlingsavgift - årsvis avgift i Ravinen, se sidan Medlemskap

Startavgift - nationell benämning för kostnaden för anmälan till en tävling, alltså pengarna per deltagare som arrangören ska ha. Synonym (?) med anmälningsavgift 

Anmälningsavgift - se Startavgift

Maxtid - en viktig säkerhetsdetalj! Förklaring: Tiden från man startar till att man är tillbaka och har registrerat i målet att man är tillbaka, är den tid man är borta (oavsett om man sprungit hela banan eller ej). Den tiden får inte vara längre än den maxtid som är angiven för tävlingen eller träningen (dvs i PM, som är obligatoriskt att läsa för alla deltagare, se ovan). Man blir diskad om man överstiger denna tid, men allvarligare är att arrangören behöver börja förbereda för att gå ut och leta om någon är borta längre än sin maxtid. Personen kan ha skadat sig, blivit sjuk eller kommit vilse. Det är viktigt att komma tillbaka innan maxtiden om man inte har drabbats av någon av dessa missöden. En variant av maxtid är "Målet stänger" dvs då anger man i förväg en tid då målet stänger vilket är detsamma som att maxtiden löper ut för samtliga deltagare

Karta - kan betyda två olika saker. 1) den digitala CAD-filen över ett specifikt område" (En karta/kartfil som är godkänd för orienteringssporten följer en stenhård norm utgiven av internationella orienteringsförbundet, vilken lätt känns igen.) 2) själva papperslappen kallas också karta. Största kostnaden för papperslappen/utskriften/kopian är avgiften till den som äger kartfilen

 

Riksidrottsförbundets begreppslista för barn- och ungdomsidrott: https://www.rf.se/rf-arbetar-med/barn--och-ungdomsidrott/viktiga-begrepp-inom-barn--och-ungdomsidrott

 

Ansvarig för denna sida: Informationskommittén