Våra kartor

Begrepp: I denna text refereras ordet karta i betydelsen "den digitala CAD-filen över ett specifikt område" (En karta/kartfil som är godkänd för orienteringssporten följer en stenhård norm utgiven av internationella orienteringsförbundet, vilken lätt känns igen såsom bilden nedan.) Själva papperslappen kallas också karta men det är alltså inte vad som avses i den här texten. Största kostnaden för papperslappen/utskriften/kopian är avgiften till den som äger kartfilen. (En övervägande del av ekonomin kring denna framställning och förvaltning går till arvode till kartritare.)

Ravinen är delägare till flera olika orienteringskartor i södra Stockholm och Nacka. Vår viktigaste karta för både träning och arrangemang är Nackareservatets stora karta som vi har tillsammans med våra grannklubbar Skogsluffarna och Järla.

Få tag på en karta?

Kartor kan köpas för externa ändamål i tryckt format (med eller utan banor/kontroller) via klubbens kartansvarige. Maila e-kansli(a)ravinen.org för att komma i kontakt.

Andra orienteringsklubbar kan kontakta kartansvarig eller StOF (Stockholms Orienteringsförbund) för att få veta mer om vad som gäller för träning på dessa kartor.

Klubbmedlemmar i Ravinen får alltid högkvalitativa kartutskrifter i samband med träningar. Om du vill engagera dig i klubbens kartor som exempelvis kartritare, banläggare eller administratör är du varmt välkommen att höra av dig till e-kansli.

 

Nedan kommer det att finnas en översiktlig karta som visar alla de olika kartområden Ravinen är delägare i. (***Bild ska läggas in här***)

 

Hur funkar det?

Vissa av kartorna används endast till särskilda aktiviteter och tävlingsarrangemang eftersom skogsområdet har bestämmelser eller skyddsföreskrifter för att värna exempelvis biologisk mångfald och naturens värden. Andra områden kan vara sparsamt nyttjade för att de ska kunna ge mer "självvald väg i okänd mark" den dagen de används för tävling. 

Men de flesta av kartorna används regelbundet till olika träningar för både Ravinen och de andra delägarklubbarna. Det som är viktigt att komma ihåg är att vi alltid måste ta hänsyn till andra intressegrupper i ett område, och ibland söka tillstånd för att kunna genomföra träningar i vissa områden. Exempelvis om det pågår älgjakt, eller om fåglar och vilt behöver lugn och ro under vissa perioder på året. Därför är det jätteviktigt att du som organiserar träningar känner till vad som gäller.

 

Mer information om kartor kan du hitta via:

 

www.nackareservatet.se

www.orientering.se/forening/kartfragor