Om information

Kolla här! Detta avviker från normen och är en direkt spegling av OK Ravinens vision och framgångsrecept

 • Alla medlemmar och målspersoner finner informationen om sina kommande aktiviteter med Ravinen på startsidan av ravinen.org. Gå bara till ravinen.org så har du direkt den kalender där som gäller dig och alla andra medlemmar. Den heter Aktivitetskalendern och är alltså gemensam för hela verksamheten, och det finns bara en. Din ledare guidar dig om innehållet. Välj knappen Prenumerera för att visa Aktivitetskalendern tillsammans med med din privata kalender på dator eller mobil. För Android är det dock enklast att lägga till kalendern ravinens.aktivitetskalender@gmail.com
 • På samma sida, startsidan, finns även en spalt med tillbakablickar på aktiviteter blandat med andra nyheter. Samma princip gäller för denna: spalten Nyheter är gemensam för hela verksamheten och det finns bara en gemensam nyhetsspalt
 • Dina kontaktuppgifter ändrar du själv enligt den beskrivning som finns på sidan Om inloggning

 

Från ledarperspektiv:

 • Aktivitetskalendern heter som den gör i singularis bestämd form, och finns på startsidan av ravinen.org. Den är alla medlemmars kalender och den ska innehålla alla aktiviteter förutom möten mellan ledarna. Du guidar dem du är ledare för om innehållet
 • Nyheter speglar sådant som är nytt i Ravinensfären, t.ex. en nyrenoverad klubbstuga, ett tävlingsresultat, en berättelse från ett läger, eller en beskrivning av hur vi har tänkt strukturen när man går in i en ny träningsperiod. (Men informationsinnehåll om kommande aktiviteter ska inte ligga här. Man kan dock skriva en nyhet om att information finns eller har ändrats om en aktivitet.) Du som ledare ser till, tillsammans med övriga i ditt verksamhetsområde, att ni får saker skrivna här
 • Mejl och/eller SMS används som målgruppsanpassad guidning om den info som finns i Aktivitetskalendern, dvs du guidar dem du är ledare för
 • Kansliet e-kansli@ravinen.org är din kanal in till föreningen oavsett om du är medlem, klubbledare eller övrig
 • Sociala medier använder Ravinen för att synas både internt (för medlemmar) och externt (för andra)
  • Instagram. Det finns och ska endast finnas bara en profil i Ravinens namn på Instagram, och den är gemensam för ungdomar, juniorer, seniorer och övriga medlemmar. På samma sätt som med nyheter så måste verksamhetsområdena själva göra inläggen
  • Facebooksida. Det finns en publik sida på Facebook som är ganska statisk och i princip endast pekar på ravinen.org
  • Twitter. Det finns även ett twitterkonto som inte längre är så aktivt
  • Facebookgrupper. Det finns en intern "pepp-grupp" på Facebook som heter "För Ravinare av Ravinare". Pepp-grupper kan skapas med Ravinens namn så länge som de inte innehåller information som inte redan finns på ravinen.org dvs man ska inte behöva ha facebook för att få information
  • Med flera. Samma principer som ovan. Kontakta marknadsföringskommittén och informationskommittén

 

Aktivitetskalendern
Utgår ifrån den detaljerade årsplanen för varje år som utformas inför året. Aktivitetstyper:

 • Blåa - typiskt veckovisa träningar och mindre avgörande aktiviteter
 • Gröna - stafetter, läger, endagsläger, tävlingsresor, klubbgemensamma möten, kursstarter och arbetsaktiviteter såsom arrangemang, storstädning, renovering
 • Röda - Tävlingar som vi tagit hänsyn till i den detaljerade årsplanen ovan

Målgrupper i Aktivitetskalendern - alla
Omfattning av Aktivitetskalendern - allt
På vilka fler ställen än här ligger vi aktivitetsinfo? - inga
Vem tipsar om vilka aktiviteter som passar en? - ledarna
Vilka kanaler använder ledarna för att tipsa? - valfritt
Tipsar ledarna även via spalten Nyheter? - kan hända
Så, söker man aktivitetsinfo bland Nyheter? - nej
Aktivitetsinfo i mejl och sms? - ja men kopia härifrån, och gärna förklarat med fler ord

Ansvarig för denna sida: Informationskommittén