Styrande dokument

På denna sida finner du länkar till OK Ravinens styrande dokument. Vi har stadgar som styr bland annat verksamhetens syfte, medlemskap, mötesformer och organisation. Sedan finns det arbetsordning som beskriver olika kommittéer och roller i styrelsen. Dessa dokument fastställs av årsmötet genom demokratiska beslut. Vid ändring ska förslag lämnas in i god tid från styrelsen eller medlem. 

Klubben har även en rad olika policies som beskriver mer specifika områden. Dessa brukar också förankras vid årsmötet, men kan jobbas fram av styrelsen eller arbetsgrupper under året.

Har du frågor eller vill vara med och påverka? kontakta styrelsen eller respektive kommitté via e-kansli(a)ravinen.org

 

Stadgar

Arbetsordning

 

Aktuella policyer gällande från 2019, se länkar nedan:

Områden:

Vision och värdegrund

Alkohol, droger och tobak

Antidoping

Motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling

Ledarutveckling-/utbildning

Integritetspolicy

Jämställdhetspolicy

Trygghet och säkerhet

Policy om ungas delaktighet och inflytande

Trafiksäkerhetspolicy

 

Utvecklade av styrelsen och ledare i OK Ravinen, i samband med arbetet med utmärkelsen Utmärkt förening 2018.