Om oss

I OK Ravinen har vi mycket på gång, och därför organiserar vi oss i ett antal olika kommittéer och arbetsgrupper, som i sin tur kan ha undergrupperingar. Totalt är vi mellan 70-100 personer som regelbundet gör ideella insatser i både löpande arbete och genom punktinsatser.

Under 2023 har klubben 10 kommittéer, där en sammankallande i varje sedan kommunicerar med styrelsen och kassören för att klubbens organisation och ekonomi ska hänga ihop.

 

Kommittéer:

Ungdom (ledare och träningsverksamhet för ungdomar upp till 16år)

Junior-senior (ledare och aktiva löpare i åldrarna 17+ som vill träna för att tävla)

Arrangemang (Planerar och möjliggör de tävlingar som Ravinen arrangerar.)

Träning (samlat arbete för klubbens ca 130 träningar/år)

Vuxen-motion/bredd (skapar och leder verksamhet för vuxna som vill träna på alla nivåer)

Info (hemsidan etc.)

Kartor (ritar och administrerar klubbens kartor)

Stugan

Klubbkläder

Sponsorer och marknadsföring

 

För att komma i kontakt med någon av kommittéerna - vänligen gå via e-kansli@ravinen.org så skickar vi ditt mail vidare till rätt person. Alternativt fråga din närmaste ledare när du är i klubbstugan.

 

Här är en översiktlig bild av klubbens verksamhet:

Förklaring: styrelsen finns i mitten och styr klubbens verksamhet på övergripande nivå. Sedan jobbar vi huvudsakligen med träning, tävling, sociala aktiviteter, arrangemang, administration och håller koll på ekonomin. Under dessa kategorier har vi format kommittéer och ibland arbetsgrupper. Kommittéerna är större och mer statiska, medan arbetsgrupperna är lite mer flytande och jobbar med punktinsatser. Ofta finns det arbetsgrupper som en del av kommittéerna.

Organisationen är flexibel utifrån medlemmarnas intressen och verksamhetens behov. Därför tenderar saker att ändras över tid.

 

Skrivet av Anette Önerud, januari 2023