Så funkar Ravinen

Vänstra organisationen leder utbud. Högra organisationen leder adepter. Notera att tre kommittéer med orange ram har dubbelnatur - leder både utbud och adepter. Exempel på vad det innebär i praktiken: En resa ordnad av ungdomskommittén kan vara öppen för samtliga grupper.

Varför? För att:

  • Ravinens vision är att verka som en grupp i så stor utsträckning som möjligt
  • Genom det här upplägget undviker vi "stuprör" samtidigt som vi främjar en rikare verksamhet

Komplicerat? Såhär ska du tänka:

  • Aktivitetskalendern innehåller all praktisk info om alla Ravinentillfällen
  • Din tränare ger dig ditt urval, eller din grupps urval, och sedan följder du bara informationen Aktivitetskalendern