Nyheter

Kallelse till årsmöte 2024-02-17

  • 29 jan 2024
  • internt

Kallelse till årsmöte

Alla Ravinens medlemmar kallas till årsmöte lördag 17 februari 2023 kl.13.00 i klubbstugan. 

Som de flesta ser är kallelsen några dagar sen enligt OK Ravinens stadgar. Enligt 3 kap 1 § skall kalllelsen publiceras senast tre veckor innan årsmötet.

Om någon medlem inte accepterar detta så behöver styrelsen snarast få information om detta. Maila Ulf Lennheden eller Love Berzell så snabbt som möjligt.
Styrelsen måste då flytta årsmötet till den 24/2. Enligt stadgarna skall årsmötet hållas senast under februari månad.
Denna kallelse gäller då även till den 24/2 endast under förutsättning att kallelsen ej godkänns ha publicerats i tid för den 17/2.